Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

Νέο πρόγραμμα ανταλλαγής για ηλικίες 30+

Νέο πρόγραμμα έφτασε από την Τσεχία!
Ενδιαφερόμαστε για άτομα με προβλήματα ακοής ή κωφούς και ακούοντες που έχουν σχέση με την Νοηματική γλώσσα, ηλικίας άνω των 30 ετών.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα στοιχεία που δίνονται παρακάτω ή στο μεήλ αυτής της σελίδας.
Επιπλέον, υπάρχει ομάδα στο fb "Ενημέρωση για το πρόγραμμα Break the silence".
Διαδώστε το σε άτομα που μπορεί να πληρούν τις προϋποθέσεις.
Ευχαριστώ.

Grundtvig Workshop

Break the silence

Dates of the Workshop:  28th March – 4th April 2013
Please note that the dates of the Workshop include the Easter Holidays!
Arrival of participants:27th March 2013
Departure of participants:5th April 2013
Venue:Hotel Krystal Prague, J. Martiho 2/407, 162 00 Prague 6, Czech Republic

Subject area: Addressing target groups with special needs, Artistic education, Inclusive approaches
Integration of deaf and hearing culture

Working language(s): English, International sign language
translation from English to / from International sign language will be provided

Description of the Workshop:
The project “Break the silence” is an integrative workshop that will bring together both deaf and hearing adults. The main topic of the workshop will be culture in different points of view, through which we would like to show that deaf and hearing worlds are alike. Culture is a great tool how to integrate different groups of people and the workshop will be an innovative international learning experience. The mix between the 2 worlds: people who cannot hear and the ones who can will be an enrichment for all the participants and other people outside the group, breaking certain barriers and prejudices. During the workshop, we will use creative pedagogical tools like theatre, music, poetry and other cultural workshops in order to create a group dynamics, learn more about the cultures of deaf and hearing people and to empower participants. We will also concentrate together on intercultural learning. The non-verbal communication will be used as a working method and international sign language will be taught to all the participants.

Expected learning outcomes:
The target group of the workshop are adults with special needs (deaf or hearing impaired people). As the workshop will be integrative, we plan to include also hearing people coming from vulnerable social backgrounds and who have specific learning needs. Hearing participants should either have any experience with deaf world (family member, working in this field) or be interested and motivated to learn about it more. The methodology of the workshop and programme will be of course adapted to their needs. Special attention will be paid to communication, where we will ensure that each participant feels comfortable in the group and there are no communication barriers.

Participants will be encouraged to take part in follow-up projects in the NGO sphere, valorising their new competences, and they will be provided with support and coaching to implement their own project ideas if requested. The workshop will encourage adult learners to use their skills and potential in the civil society.

Accommodation and boarding:
Participants will be accommodated in Hotel Krystal in Prague in single or double rooms with participants from different countries in order to facilitate the intercultural experience.  Accommodation is arranged from 27th March to 5th April 2013. Meals (starting with dinner at 19.30 on 27th March and finishing with breakfast on 5th April) will be provided by the organizers. If you have any special dietary needs, you need to inform as soon as possible (and before the Workshop). We can only provide vegetarian/non-vegetarian options.

Transportation:
Humanitas-Profes will reimburse you 100% of your travel costs to come to the Workshop provided that:

·   You come on the arrival day and depart on the departure day and you participate actively during the whole duration of the Workshop
·   You buy your travel tickets only after sending your travel details and the total travel price to the Workshop organiser and you receive a confirmation that you can buy them
·   You provide the Workshop organizer with your original tickets, all boarding passes (in case of travelling by plane) and an invoice (if provided)

You are requested to choose the most economical way of travel as possible. We advise you to use low-cost airlines, likewww.wizzair.com, www.easyjet.com, www.ryanair.com. If you need help with finding a cheap travel connection, do not hesitate to contact us. Before booking your flights, please, confirm to us your arrival/departure dates and time, as well as the price. You may book the travel option ONLY after having received an agreement for it from our side. Please keep your boarding passes from the flight.

Each participant is responsible to arrange his/her own travel insurance if needed. Please remember that EU citizens have certain rights for healthcare in other EU Member Countries, so please take insurance only if needed. The Workshop organiser will reimburse the cost of insurance (only for the dates of 27 March – 5 April 2013). The price of insurance must be confirmed with the Workshop organiser before buying the insurance.

The travel costs will be reimbursed in cash in EUR on the last day of the Workshop to each participant. Only tickets that were already bought can be reimbursed, so you are advised to buy all your tickets (including the way back home) already before the Workshop.

We will provide you with a detailed plan of how to get from Prague Airport to the hotel once we will know time of your arrival (in order to customize it with exact timetable of public transport)

Criteria for selection of participants of the Workshop:
Criteria for selection of participants of the Workshop:
  1. Profile of participants – priority will be given to disadvantaged adult learners
  2. Personal and professional motivation to learn more about the topic of integration and deaf/hearing culture
  3. Motivation to promote the topic of deaf/hearing culture among other people, ability to act as a multiplier of the outcomes of the Workshop
  4. Basic communication skills in English or International sign language
Any person can participate in only one Workshop throughout the EU within 3 years. If you have participated in a Workshop within the last 3 years, you are not eligible to apply for this Workshop.

For applying to the Workshop, please fill in the separate application form. You must send it back to the Workshop organiserbefore 15th January 2013, both by e-mail and by post.Please send the application by e-mail to grundtvig@humanitas-profes.cz. The original must be sent by post to:
Humanitas – Profes
Novotneholavka 5
116 68 Praha 1
Czech Republic

Applications received after the deadline or only by e-mail will not be accepted.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us.

Results of the selection process will be communicated to applicants by e-mail until the end of January 2013.


Workshop Organiser: Humanitas-Profes

Contact details:
Humanitas – Profes
Novotneholavka 5
116 68 Praha 1
Czech Republic

Phone number:00420776593450Δεν υπάρχουν σχόλια: