Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Σχολή Νοηματικής ΝΤΕΛΗΣ στην Πάτρα

Η Διέυθυνση της σχολής έχει αλλάξει: Κολοκοτρώνη 19-23 Πλ.Όλγας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: