Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2009

Επιστολή Της Ο.Μ.Κ.Ε Για την Νέα εγκύκλιο πρόσληψης εκπαιδευτικών

Αθήνα, 30/07/2009 Αρ. Πρωτ.: 1134
Προς: – Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άρη
Σπηλιωτόπουλο
– Υφυπουργό κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο
– Διευθυντή Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής κ. Χαράλαμπο Παπαϊωάννου
Κοιν.: ΕΣΑμεΑ
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
στη φετινή εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο σας σχετικά με την πρόσληψη αναπληρωτών
και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(ΣΜΕΑΕ) αποστερούνται το δικαίωμα υποβολής αίτησης όσοι εκπαιδευτικοί διαθέτουν το
πιστοποιητικό επάρκειας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.), καθώς και της γραφής
Braille. Και αυτό γιατί πλέον οι άνεργοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται εφεξής να
παρακολουθήσουν, έναντι αδρού αντιτίμου, πανεπιστημιακά σεμινάρια Ειδικής Αγωγής 400
ωρών, καθώς αυτά αποτελούν πλέον απαραίτητη προϋπόθεση διορισμού στις Σχολικές
Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Τα εν λόγω σεμινάρια μπορεί να παρέχουν τη θεωρητική κατάρτιση –αμφιβόλου ποιότητας κατά πολλούς– σε όσους πρόκειται να στελεχώσουν τα Ειδικά Σχολεία Κωφών και Βαρήκοων
μαθητών, ωστόσο αν δεν υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τους Κωφούς και Βαρήκοους
μαθητές, αυτομάτως ακυρώνεται η χρησιμότητα των όποιων αποκτηθεισών θεωρητικών
γνώσεων. Εξάλλου, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το κύριο, αν όχι το μοναδικό, πρόβλημα των Κωφών και Βαρήκοων Ατόμων συνίσταται στην επικοινωνία, καθώς αυτό που χαρακτηρίζει τα Κωφά και Βαρήκοα Άτομα είναι η χρήση διαφορετικής γλώσσας, δηλαδή της Ελληνικής
Νοηματικής Γλώσσας.
Συνεπώς, είναι αναγκαίο κατά την ιεραρχική κατάταξη στον Πίνακα Νοηματικής Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων ΣΜΕΑΕ όχι μόνο να μην αποκλείονται και οι κάτοχοι απλώς της επάρκειας γνώσης Ε.Ν.Γ., αλλά και να μην υποσκελίζονται από τους κατόχους βεβαίωσης
παρακολούθησης των πανεπιστημιακών σεμιναρίων ειδικής αγωγής που επιπρόσθετα
διαθέτουν βεβαίωση παρακολούθησης τέταρτου, τρίτου, δεύτερου ή πρώτου έτους σπουδών,
καθώς σε καμία περίπτωση δεν παρέχουν εξειδίκευση στην Ε.Ν.Γ. η απλή παρακολούθηση ενός σεμιναρίου 400 ωρών και η φοίτηση ενός ή περισσότερων ετών σε μία από τις σχολές
διδασκαλίας Ε.Ν.Γ.
Αν το ζητούμενο είναι η τοποθέτηση σε Σχολικές Μονάδες όπου φοιτούν Κωφοί και Βαρήκοοι μαθητές εκπαιδευτικών οι οποίοι θα είναι επαρκώς και ουσιαστικώς καταρτισμένοι, ώστε να ανταποκριθούν δεόντως στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, συμβάλλοντας στη μέγιστη δυνατή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης στους Κωφούς και Βαρήκοους μαθητές,τότε αναμφισβήτητα το πρωταρχικό κριτήριο κατάταξης στον εν λόγω Πίνακα θα πρέπει να είναι η γνώση της Ε.Ν.Γ. για την απρόσκοπτη επικοινωνία διδάσκοντος-διδασκομένων, προϋπόθεση αυτονόητη –ή μήπως όχι;– για μια στοιχειώδη ποιότητα εκπαίδευσης.
Με εκτίμηση
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΝΙΔΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΡΓΑΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: