Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013

Ψηφίστε για τα δικαιώματα στην ενημέρωση των κωφών.

Ψηφίστε για το δικαίωμα των Ελλήνων Κωφών & Βαρήκοων στην ενημέρωση και πληροφόρηση. Το κλείσιμο της ΕΡΤ τους στερεί βασικά Συνταγματικά και Ανθρώπινα Δικαιώματα.


Ψηφιζουμε!
Κυκλοφορήστε το!

http://www.avaaz.org/en/petition/The_Shutdown_of_the_Greek_Public_Television_ERT_is_impeding_access_to_information_for_Greek_Deaf_and_HardofHearing_c/?etbscfb

Πηγή: Ενημερωτικό μέηλ απο Σωματείο Διερμηνέων Ε.Ν.Γ

Δεν υπάρχουν σχόλια: