Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

"Together against Barriers"Στην Τσεχία! (Λεπτομέρειες και κατευθείαν στο ψητό!)

Διαμονή,διατροφή καλύπτονται στο 100% (εκτός απο πρόσθετα δικά σας έξοδα). Μεταφορικά εισιτήρια από τον τόπο που διαμονής μέχρι το Κογετιν, επιστρέφεται το 70%. Συν τη συμμετοχή στον οργανισμό που είναι 30€.Μόλις βρω εισιτήρια θα ξέρω να σας πω και ακριβές ποσό που θα δοθεί και το ποσό που θα επιστραφεί.

Προτεραιότητα έχουν τα άτομα ηλικίας 18-25.Αναζητάμε 4νέους κωφούς και μη, δραστήριους και με καλή διάθεση για συμμετοχή και επικοινωνία.

Αυτή την ώρα που μιλάμε..είναι μια θέση ανοιχτή για έναν ακούοντα που να γνωρίζει την Ελληνική Νοηματική γλώσσα και Αγγλικά!
Αν δε βρεθεί μαθητής, θα μπορέσει να συμμετάσχει μαθήτρια!
Περιμένω στα σχόλια ή μέηλ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: