Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Οι κωφοί αξιώνουν να ακουστούν από το υπουργείο Παιδείας

Πυρήνας της διαμαρτυρίας της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ) είναι η κάθετη αντίθεσή της στην νέα χαρτογράφηση των σχολικών μονάδων των κωφών και βαρηκόων μαθητών . “Πόσο μάλλον όταν”, τονίζουν οι της Ομοσπονδίας “οι αλλαγές που συρρικνώνουν την ήδη υποβαθμισμένη εκπαίδευση  των κωφών ,αποφασίστηκαν δίχως να προηγηθεί ο παραμικρός διάλογος” .
Οι της ΟΜΚΕ αναφέρονται συγκεκριμένα  στην αποφασισθείσα αιφνιδίως από το ΥΠΔΒΜΘ κατάργηση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών & Βαρήκοων Αθήνας (Αμπελόκηποι), καθώς και την κατάργηση του Γενικού Λυκείου Κωφών & Βαρήκοων Αγίας Παρασκευής με αντισταθμιστική ίδρυση λυκειακών τάξεων στο ήδη υπάρχον Γυμνάσιο Κωφών & Βαρήκοων Αγίας Παρασκευής. Εκτιμούν ότι “οποιαδήποτε περαιτέρω συρρίκνωση της ήδη υποβαθμισμένης εκπαίδευσης που λαμβάνουν οι κωφοί μαθητές θα είναι καταστροφική” και αντιπροτείνουν “έναν σοβαρό σχεδιασμό που θα διασφαλίζει τόσο τα στοιχειώδη κεκτημένα όσο και την παραπέρα ανάπτυξη της εκπαίδευσης των κωφών.”
Επιγραμματικά, οι προτάσεις της ΟΜΚΕ  έχουν ως εξής :
*Διατήρηση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών & Βαρήκοων Αθήνας και συνέχιση της ολοήμερης λειτουργίας του
*Μετατροπή σε ολοήμερα όλων των Ειδικών Σχολείων Κωφών και Βαρήκοων, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας
*Αξιοποίηση των μεγάλης έκτασης χώρων του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών μέσω: 1) Της μεταστέγασης του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών & Βαρήκοων της Πεύκης στους χώρους του ΕΙΚ. 2) Της ίδρυσης ενός Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ειδικά για Κωφούς και Βαρήκοους 3) Της ίδρυσης  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ή εναλλακτικά της μεταστέγασης του ΤΕΕ Κωφών  και Βαρήκοων της Αγίας Παρασκευής στο ΕΙΚ.
*Διατήρηση της λειτουργίας του Γενικού Λυκείου Κωφών & Βαρήκοων Αγίας Παρασκευής ως πλήρους λυκείου, σε ισότιμη βάση με τις λυκειακές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και μη υποβάθμισή του σε απλές λυκειακές τάξεις
*Αναβάθμιση των λυκειακών τάξεων του Γυμνασίου Κωφών & Βαρήκοων Αργυρούπολης και του Γυμνασίου Κωφών & Βαρήκοων Θεσσαλονίκης (Πανοράματος) σε πλήρη λύκεια, κατ’ αντιστοιχία με το προηγούμενο αίτημα.
Το “δια ταύτα” όπως το διατυπώνει η ΟΜΚΕ : “Αυτό που βάναυσα έχει ενοχλήσει τους Ελληνες κωφούς είναι ότι το υπουργείο παιδείας έλαβε κρίσιμες αποφάσεις για την εκπαίδευσή τους χωρίς καν να τους ακούσει”. Τουλάχιστον επ’ αυτού έχουν απόλυτο δίκιο

ΠΗΓΗ: enet 

Δεν υπάρχουν σχόλια: