Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Εξετάσεις διερμηνέων ΕΝΓ 2011

Το Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας διεξάγει εξετάσεις υποψηφίων διερμηνέων στην Αθήνα 3,4 και 5 Ιουνίου 2011.
Ο φάκελος θα πρέπει να αποσταλεί συστημένος στη διεύθυνση:

Σωματείο Διερμηνέων
Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
Κορώνειας Δ1, Αμπελόκηποι
Αθήνα 115 22

Ο Φάκελος Υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Συμπληρωμένη την έντυπη αίτηση (που έχει αποσταλεί στα κέντρα διδασκαλίας ΕΝΓ)
2.Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
3. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
4. Βεβαίωση επάρκειας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
5. Βιογραφικό του υποψηφίου
6.Βεβαίωση παρακολούθησης σε τμήμα διερμηνέων(εφόσον υπάρχει)
7. Άλλους τίτλους σπουδών, εφόσον υπάρχουν

Τα εξέταστρα θα είναι 150 ευρώ και θα καταβληθούν κατά την ώρα προσέλευσης των υποψηφίων στις εξετάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: