Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Αγωνία για το μέλλον του ειδικού δημοτικού κωφών και βαρηκόων Αθήνας

Η συμπερίληψη του ειδικού δημοτικού σχολείου κωφών και βαρήκοων Αθήνας στην λίστα των καταργηθέντων σχολικών μονάδων της Αττικής που δημοσίευσε η εφημερίδα “Τα Νέα” στις 14 Μαρτίου, δημιούργησε έντονα ερωτηματικά στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, δεδομένου ότι το περί ου ο λόγος “ιστορικό” σχολείο δεν περιλαμβάνεται στην επίσημη σχετική λίστα του υπουργείου παιδείας (www.minedu.gov.gr).

Με επιστολή τους προς το υπουργείο παιδείας οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εκφράζουν σαφή ανησυχία για τις πραγματικές προθέσεις του υπουργείου και ζητούν δημόσια αποσαφήνιση. Ρωτούν δύο συγκεκριμένα πράγματα αξώνοντας εξίσου συγκεκριμένες απαντήσεις: Πρώτον, γιατί δόθηκε το συγκεκριμένο σχολείο από το Υπουργείο Παιδείας στην εφημερίδα «Τα Νέα» ως ανήκον στην λίστα των καταργηθέντων ενώ δεν συμπεριλαμβάνεται στην επίσημη λίστα του Υπουργείου; Και δεύτερον, ποιές είναι οι πραγματικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το μέλλον του;

Αξίζει να επισημανθεί ότι το οκταθέσιο ειδικό δημοτικό σχολείο κωφών και βαρηκόων Αθήνας που λειτουργεί στους Αμπελόκηπους δεν είναι ένα “τυχαίο” σχολείο, αλλά κουβαλά μιά μεγάλη ιστορία άμεσα συνδεδεμένη με την εξέλιξη της εκπαίδευσης των κωφών και βαρηκόων. Τα πλέον κρίσιμα δεδομένα που αποτυπώνουν τόσο την ιστορία όσο και τον σύγχρονο ρόλο του συγκεκριμένου σχολείου στην εκπαίδευση των κωφών και βαρήκοων Ατόμων – όπως τα παραθέτουν οι σημερινοί εκπαιδευτικοί του – είναι τα εξής:

1.Το 1938 μετά από δωρεά του Χαράλαμπου Σπηλιόπουλου ιδρύεται φορέας με σκοπό την εκπαίδευση κωφών και βαρήκοων ατόμων με “κεντρικό” στην Αθήνα και παραρτήματα στην Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Βόλο – Πάτρα – Καστέλι Χανίων που αποτέλεσε για περίπου 50 χρόνια το μοναδικό πανελλαδικά σχολείο εκπαίδευσης κωφών και βαρήκοων Ατόμων.

2.Το σχολείο κτιριακά πληροί όλες τις προϋποθέσεις και δεν επιβαρύνει οικονομικά μέσω μίσθωσης.

3.Το σχολείο βρίσκεται γεωγραφικά σε κεντρικό σημείο των Αθηνών και λειτουργεί στη μεγαλύτερη πανελλαδικά χωροταξικά και πληθυσμιακά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εξυπηρετεί χιλιομετρικά πολλές περιοχές τόσο κεντρικά, όσο και στην περιφέρεια.

4.Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις σχετικές εγκυκλίους του υπουργείου παιδείας, η ορθολογική κατανομή του μαθητικού πληθυσμού των κωφών και βαρήκοων οι οποίοι φοιτούν στα τρία ειδικά δημοτικά σχολεία κωφών και βαρήκοων Αττικής, θα μείωνε την ετήσια δαπάνη σχολικών μετακινήσεων δίχως σε καμία περίπτωση να οδηγεί σε οποιαδήποτε μορφής κατάργηση ή συγχώνευση αυτών των σχολείων.

5.Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του μέχρι και σήμερα το σχολείο αποτελεί το χώρο αναφοράς της κοινότητας των κωφών. Συνεργάζεται με πανεπιστημιακούς φορείς (Ιατρική σχολή, Νοσηλευτική σχολή ΤΕΙ Αθηνών, Μεταπτυχιακό τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών ειδικής παιδαγωγικής – λογοθεραπείας – Μαρασλείου), με τα Νοσοκομεία Παίδων και με όλους τους φορείς που συμβάλλουν στην εκπαίδευση – κοινωνικοποίηση και επαγγελματική αποκατάσταση των κωφών και βαρήκοων.

6.Το εξειδικευμένο προσωπικό του σχολείου (εκπαιδευτικοί – κοινωνικός λειτουργός – ψυχολόγος – λογοθεραπευτής – ειδικός στη νοηματική – ειδικό βοηθητικό προσωπικό – εργοθεραπευτής) στηρίζει με την επιστημονική του κατάρτιση, τα προγράμματα μετεκπαίδευσης δασκάλων – νηπιαγωγών – λογοθεραπευτών – ειδικών παιδαγωγών - μουσικών – ψυχολόγων – ιατρών – νοσηλευτών . Το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Βοηθητικό προσωπικό του σχολείου παρέχει τις υπηρεσίες του και στο Ειδικό Νηπιαγωγείο κωφών και βαρήκοων Αθήνας στο Ε.Ι.Κ, μέσω αυτού δε συνεργάζεται και με το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης του Ε.Ι.Κ.

7.Στα πλαίσια της λειτουργίας του, το σχολείο δημιούργησε πανελλαδικά πρωτοποριακά προγράμματα ( π.χ. πρώϊμη παρέμβαση από το 1985), συμμετείχε στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε συνεργασία με φορείς, και συνέβαλλε με το προσωπικό του στη σύνταξη βιβλίων, δημιουργία εποπτικού υλικού – υλικού σε ηλεκτρονική μορφή για την εκπαίδευση των κωφών (βιβλία-σειρά εγχειριδίων «Έλα να γράψουμε» που εκδόθηκαν από τον ΟΕΔΒ, βιντεοκασετών «οι μύθοι του Αισώπου», cd-rom «λεξικό Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας). Επίσης, μέχρι σήμερα συνεργάζεται με σχολεία κωφών στο εξωτερικό στα πλαίσια ανταλλαγής προγραμμάτων και γενικά της κοινωνικοποίησης των κωφών.

8.Το οκταθέσιο ειδικό δημοτικό σχολείο κωφών και βαρήκοων Αθήνας που στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών είναι το μοναδικό σχολείο Κωφών και ένα εκ των δύο Ειδικών Δημοτικών Σχολείων στην Α Διεύθυνση, που εκτός από το ωρολόγιο πρόγραμμα της πρωινής ζώνης λειτουργεί από το 2008 και ολοήμερο πρόγραμμα. Λειτουργεί επιπλέον τμήμα παιδιών με κοχλιακά εμφυτεύματα στηρίζοντας την εκπαίδευσή τους σε ευρωπαϊκά δεδομένα καθώς και τμήμα κωφών παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες.

"To ειδικό δημοτικό σχολείο κωφών και βαρήκοων Αθήνας πρέπει να υποστηριχτεί στο σημαντικό έργο που προσφέρει για την εκπαίδευση των κωφών και βαρήκοων” τονίζουν στην επιστολή τους προς το υπουργείο παιδείας οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, “ όπως και να παραμείνει στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών που αποτελεί χώρο αναφοράς για την κοινότητα των κωφών”.

[www.enet.gr]

Δεν υπάρχουν σχόλια: