Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2009

2ο Καλοκαιρινό Κάμπινγκ Κωφών

Βασικές Πληροφορίες
Όνομα:
Επιτροπή Νεολαίας της Ένωσης Κωφών Βορείου Ελλάδος
Τύπος::
Οργανισμοί - Σωματεία & Σύλλογοι
Περιγραφή:
ΣΚΟΠΟΣ
α. Η προώθηση και ανάπτυξη με σκοπό να ενδιαφέρονται και να ασχολούνται με τις δραστηριότητες των νέων.

β. Nα παρακινεί και να ενθαρρύνει τους νέους, να τους καθοδηγεί και να τους παρέχει όλες τις αναγκαίες πληρο-φορίες που να τους ενδιαφέρουν για την επίτευξη των στόχων τους.

γ. Να ενταχθούν ευκολότερα οι νέοι στην κοινωνία γενικά και να ενθαρρύνει το πνεύμα πρωτοβουλίας των νέων.

δ. Να δοθεί βοήθεια στους νέους ώστε να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και να συνειδητο-ποιήσουν την αξία των εμπειριών αυτών.

ε. Να καλύπτει τις ανάγκες των νέων και των διοργανω-τών δραστηριοτήτων για νέους. Με την παροχή πληρο-φοριών κατάρτισης και ευκαιριών για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών εντός και εκτός Ελλάδος.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:neoloa_ekve@yahoo.gr

Γραφείο:
Ένωση Κωφών Βορείου Ελλάδος
Τοποθεσία:
Λεωφόρος Καλλιθέας 3, Αμπελόκηποι
Thessaloníki, Greece

Δεν υπάρχουν σχόλια: