Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009

Κάτι χρήσιμο Για Ακούοντες που μαθαίνουν την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα....

...
"Εισαγωγή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Φθογγογλώσσα και Νοηματική"
31/5/2006

Βασιλείου Ηλίας,
Γλωσσολόγος, Μεταπτυχιακός φοιτητής MA Special Education Needs University of Middlesex


Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να λύσει τις όποιες απορίες που πιθανόν έχει κάποιος ακούων - χρήστης φθογγογλώσσας απέναντι στο φαινόμενο της Νοηματικής γλώσσας και να εισαγάγει οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο στο κόσμο της επικοινωνίας μέσω οπτικών και μόνο καναλιών ( ή λογοτεχνικά στη «γλώσσα της σιωπής).

Ορμώμενοι από προηγούμενες προσεγγίσεις άλλων ερευνητών Ελλήνων και ξένων θα γίνει η προσπάθεια αφενός να καταγραφούν οι στάσεις ατόμων-ακουόντων που προηγουμένως δεν είχαν καμία επαφή με τη Νοηματική γλώσσα και αφετέρου να δοθεί η αντίστοιχη απάντηση της επιστήμης της γλωσσολογίας κυρίως αλλά και άλλων που ασχολούνται με τη κοινότητα των κωφών όπως η ψυχολογία και η ειδική-παιδαγωγική.


Μεταβείτε στη σελίδα εδώ

Πηγή: Special education/Προβλήματα Ακοής

Δεν υπάρχουν σχόλια: