Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2008

"Με νοήματα και προκατάληψη" πηγή τα Νέα /Ανάρτηση απο mariat

Η γλώσσα - διαβατήριο στον κόσμο των κωφών, η νοηματική, μόλις το 2000 αναγνωρίστηκε από τον ελληνικό νόμο ως επίσημη γλώσσα. Ώσπου όμως να μπει στα σχολεία, να μην αντιμετωπίζονται με προκατάληψη οι χρήστες της και να μην την «αποφεύγουν» ακόμη και οι γιατροί, υπάρχει δρόμος...

Για να μιλήσουν δεν χρησιμοποιούν τη φωνή, αλλά τα χέρια τους. Οι κωφοί έχουν την δική τους γλώσσα, τη νοηματική. Απαραίτητη για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, αλλά και για να μάθουν εκείνη των ακουόντων. Τί κι αν αναγνωρίστηκε πλέον ως επίσημη γλώσσα των κωφών από το ελληνικό κράτος; Οι γιατροί εξακολουθούν να αποτρέπουν τα κωφά παιδιά από την εκμάθηση της, ενώ οι περισσότεροι αγνοούν ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη γλώσσα με δική της γραμματική και συντακτικό και αντιμετωπίζουν ακόμη τους 10.000 (εν Ελλάδι) χρήστες της με προκατάληψη. Σαν «παιδιά ενός κατώτερου θεού»...

«Δεν φταίει ο κόσμος που κοιτάζει περίεργα. Δεν υπάρχει ενημέρωση και ανάλογη παιδεία», λέει ο Νίκος Ίσαρης, καθηγητής της ελληνικής νοηματικής γλώσσας σε ακούοντες.

Η ελληνική νοηματική γλώσσα είναι η φυσική γλώσσα των κωφών και των βαρήκοων της Ελλάδας. Ηδιαφορά της από οποιαδήποτε άλλη γλώσσα είναι ότι στηρίζεται όχι σε ένα προφορικό, αλλά σε ένα οπτικο-κινησιακό σύστημα κανόνων και οι έννοιές της εκφράζονται με νοήματα.

Οι ακούοντες που ασχολούνται με τη νοηματική, είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε από ενδιαφέρον για τη γλώσσα, πολλαπλασιάζονται. Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπιζαν μέχρι σήμερα στη μελέτη της νοηματικής ήταν η έλλειψη γραφής της.
.........................................

Δείτε όλο το κείμενο εδω. Είναι πολύ ενδιαφέρον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: