Σάββατο, 7 Ιουνίου 2008

Αιγυπτιακή και Ιαπωνική Νοηματική αλφάβητος
Δεν υπάρχουν σχόλια: