Τετάρτη, 28 Μαΐου 2008

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η Νοηματική Γλώσσα(ΝΓ) είναι η φυσική γλώσσα των κωφών.Οι κωφοί ταυτίζονται με την ΝΓ, η οποία είναι μέρος του πολιτιστικού τους υπόβαθρου.Η ΝΓ ταιριάζει απόλυτα με την οπτική φύση των Κωφών, δηλαδή με τη δυνατότητά τους να βλέπουν και να αντιλαμβάνονται τον κόσμο μέσω της όρασης.Η ΝΓ εξυπηρετεί τις ίδιες κοινωνικές και νοηματικές λειτουργίες όπως προφορικές-ομιλούμενες γλώσσες: οι Κωφοί χρησιμοποιούν την τη ΝΓ για να καλύψουν τις ίδιες επικοινωνιακές ανάγκες με αυτές των ακουόντων ανθρώπων.Για να εκφράσουν δηλαδή επιθυμίες,ερωτήματα,απορίες,εντολές για να δώσουν πληροφορίες απο πρακτικές έως φιλοσοφικές και για να μεταφέρουν αφηρημένες έννοιες.Επιμέλεια κειμένου:
Ρένα Ανδρικοπούλου(Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής,Διερμηνέας Ε.Ν.Γ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: