Πέμπτη, 29 Μαΐου 2008

Εκπαίδευση Κωφών-Βαρήκοων

Με το Ν.2817/2000 αναγνωρίζεται η ΕΝΓ ως γλώσσα των Κωφών στην εκπαίδευση και τη ζωή.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση εκπαιδευτικού και επιστημονικού προσωπικού σε σχολεία Κωφών είναι η γνώση και η χρήση της ΕΝΓ.

Επιμέλεια κειμένου
Ρένα Ανδρικοπούλου(Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής,Διερμηνέας ΕΝΓ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: